Cytomel (T3) Cytomel T3 Results DBHGH HGH Supplement Jintropin Somatropin Jintropin 10iu Hygetropin HGH for Sale Hygetropin 8iu Kigtropin 10iu Kigtropin HGH Dosage Cialis Oryginalny Viagra Oryginalna Sprzedam Oryginalna Levitra ED Trial Pack Generic Cialis Generyczny 20 mg Viagra Generyczna 100mg Levitra Generyczna Oryginalna Viagra Propecia 1mg Propecia Skutki Uboczne
Horsens Skolebio
Horsens Skolebio
Næste film


 
kl. ( min.)                    

                   


Årsberetning for Horsens Skolebio 2017/2018

Under mottoet ”Film skal ses i fællesskab” har Horsens Skolebio afsluttet sæson nr. 26.

Det har været en sæson uden de store udsving, hvor sæsonen har været en blanding af

kendte og mindre kendte filmtitler på programmet. Der har igen været rigtig mange

animationsfilm at vælge til vores gruppe A fra 0.-3. klasse. Vi kunne godt have ønsket et

par ”smalle” film til denne gruppe, så det ikke kun er de film, børnene kender i forvejen, vi

kan tilbyde. Det er jo også det en filmklub skal kunne: tilbyde film, som medlemmerne ikke

kender, og som vi i bestyrelsen vurderer er film, der kan give vores medlemmer en stor

filmoplevelse. Der har til gengæld været flere muligheder for at tilbyde gruppe B, som

tæller børn fra 4.-7. klasse, film de sandsynligvis ikke tidligere har stiftet bekendtskab med.

Operation Arktis og Little Men er eksempler på film i denne kategori. Film, der kræver en

indledning med gode råd til, hvad der skal lægges mærke til i filmen. Akkurat som ved

arbejdet med en tekst kan det at blive guidet til ”de tomme pladser” , altså hvad vi ikke får

at vide, men selv skal regne ud, være en øjenåbner til større forståelse.

I vores førskolegruppe har vi haft succes med at vise en spillefilm som afslutning på

sæsonen. Dyrene i Hakkebakkeskoven, hvor der er mange kendte sange ”gik lige ind” i

denne gruppe. Filmpakkerne, som består af 4-5 små film af i alt ca. 45 minutters varighed

har ellers været repertoiret for førskolegruppen, men vi har igen i denne sæson haft

problemer med leveringen, så vi overvejer om vi fremadrettet mere skal satse på spillefilm,

hvis de ikke er for lange. En filmpakke til at starte med vil nok stadig være bedst, da

børnene jo her kan være helt ned til 3 år. Vi kan mærke at Ramasjang i fjernsynet også

har tag i de helt små, så filmmediet ikke er ukendt for de små størrelser.

Gennem DaBuf har vi denne sæson fået hjælp til at udbrede kendskabet til DaBuf. En lille

teaser ”Film skal ses i fællesskab” med DaBufs logo vises før hver filmforevisning. Vi

håber at vores medlemmer efterhånden bliver fortrolige med denne indledning og synes

”at den bare skal være der” akkurat lige som vi er vant til, at logoet for det enkelte

filmselskab i form af en isbjørn, en tændt lampe eller andre logoer er kendte og

selvfølgelige. På vores hjemmeside ligger nu en lille video, som fortæller om at se film i

fællesskab og DaBufs medvirken til dette. Endelig har DaBuf udarbejdet 10 teser, som i

plakatform fortæller om filmmediet ude i klubberne. Vi har fået lov at hænge plakaterne op

i Megascope, hvor de hænger side om side med de øvrige filmplakater. Vi kan kun håbe at

nogle forældre bliver opmærksomme og får en forståelse for, at der altså er en

organisation bag Horsens Skolebio.

Vores medlemstal ligger stabilt på 1500 medlemmer. Medlemstallet dækker 3 kategorier:

Minibio for de 3-5 årige ( incl. en voksen) og A - og B- medlemmer, som dækker 0.-8. klasse.

Også i år er der en del forældre, der har tegnet et medlemskab, hvilket vi kun finder positivt, da

forældrene kan dele en filmoplevelse med deres børn og være med til at vænne de lidt usikre 

børn til sociale aktiviteter. Vi møder forældre, der er begejstrede for det arbejde vi gør, og det 

er jo dejligt.

Priserne på et medlemskab har været uændrede de sidste år. Vi er godt klar over, at vi skal justere priserne efter prisniveauet i øvrigt, men i Horsens Kommune har vi mange medlemmer for hvem beløbsstørrelsen er væsentlig. Vi skal huske på at Horsens Skolebio er for alle, så derfor finder vi det rigtigt at holde prisen på et rimeligt niveau. Vi modtager ikke noget tilskud fra Horsens Kommune, men pga vores stabile medlemstal har vi endnu ikke fundet det nødvendigt at hæve prisen for et medlemskab. Vi vil inden den kommende sæson igen forsøge at søge kommunalt tilskud begrundet i dels en nedsættelse af prisen på et medlemskab, dels ved ønsket om en række tiltag for at tiltrække flere medlemmer.

Minibio, som henvender sig til de 3-5 årige børn og deres voksne er efterhånden blevetkendt, nu  den har været etableret i nogle år. Vi tror konceptet med en moderat pris på 120 kr for 4 forestillinger er slået an. En filmoplevelse sammen med far eller mor giver tryghed, samtidig med at det er lidt ”stort” at komme i en ”rigtig” biograf.

Vi har tidligere haft store problemer med alenlange køer, inden den enkelte filmforevisning. Vi tror problemet er aftagende, fordi filmene bliver sat i gang digitalt og derfor starter til aftalt tid. Vi opfordrer derfor stadig vores medlemmer til at komme i god tid. At blive lukket ind i en mørk filmsal giver ikke de bedste muligheder for at finde en god plads. Filmene for gruppe B starter kl. 15.30 om fredagen. Et tidspunkt, der efterhånden giver problemer, idet denne gruppe først for fri fra skole kl. 15, og derfor har svært ved at nå i biografen til kl. 15.30. Vi vil derfor næste sæson se på muligheden for at udsætte starten til kl. 16.

Vores samarbejde med Megascope er fortsat rigtig godt. Vi taler med biografen inden programlægning for tidspunkter for forestillingerne og andet af relevans. Inden sæsonstart udleverer vi medlemskort i biografen 3 aftener. Det er rigtig hyggeligt at få medlemmerne og deres forældre i tale og hjælpe med at sammensætte et godt program. På disse aftener er biografen altid imødekommende og giver udtryk for deres interesse i at få sæsonen startet godt. Vi har i løbet af sæsonen løbende kontakt med biografen om eventuelle justeringer og ellers i det hele taget en snak om, hvordan det går. Denne kontakt foregår i en imødekommende og positiv tone, og vi føler os derfor meget velkomne. Vi har en aftale om, at vi efter hver forestilling hjælper med oprydning og støvsugning. Der kan ofte være mange popcorn og meget slikpapir at få væk inden næste ordinære forestilling, men sammen med biografens personale er det gået godt. Også her møder vi positive kommentarer fra forældre, som sætter pris på vores frivillige arbejde.

Samarbejdet med Dabuf er fortsat fint. Vi får altid en fin betjening, når vi henvender os på sekretariatet. Dabuf sender jævnligt reminder ud om diverse arrangementer, vi har mulighed for at deltage i.

Vi har igen i år deltaget i den årlige filmfestival i Berlin da festivalen i år var rykket til uge 8, betød det langt færre deltagere fra Danmark, da det ikke var i skolernes vinterferie, hvor mange holder ferie. Fra Horsens Skolebio kunne hele bestyrelsen af denne årsag ikke deltage, så fire af os var afsted – inspirerende som altid.

Også DaBufs landsseminar har haft vores deltagelse i Svendborg i april. Det var et rigtig spændende landsseminar, hvor vi fik mange ideer med hjem til brug i vores klub.

Tak til bestyrelsen for en vellykket sæson og en stor indsats fra hver enkelt . Tak til vores revisor for gennemgang og udfærdigelse af regnskabet og hjælp i det hele taget bl. a. med at holde styr på medlemstallet.

Horsens Skolebio d. 24. maj 2018.

Elisabeth O. Bruun,

Formand.

Seneste nyt


                    

                   


Årsberetning for Horsens Skolebio 2017/2018

Kontakt os

Anne-Mette Lund ml. kl.18-20 på tlf.: 40798942
Danske Bank reg.nr.1551 konto nr.5005730653
  Mail - klik på ikonet:

 

Læs her om Horsens Skolebio og Persondataforordningen (åbner i et nyt vindue)