Horsens Skolebio
Næste film


 
kl. ( min.)

Sæson 2017-2018

Årsberetning for Horsens Skolebio 2016/2017

Vores jubilæumssæson – 25 år – er slut. Denne 25. sæson blev
fejret med maner, idet vi d. 9.oktober inviterede medlemmerne til at se filmen Busters
Verden. Ved uddelingen af medlemskort i september kunne medlemmerne få en gratis billet, hvilket
rigtig mange tog imod. Da d. 9. oktober oprandt havde vi en rigtig festlig jubilæumsdag, som også
indbefattede hurraråb og uddeling af slikposer. Det eneste, der skuffede var pressens manglende
deltagelse: Vi havde ellers i god tid inviteret Horsens Folkeblad, men i sidste øjeblik blev
pressedækningen aflyst. Vi synes ellers det kunne have været en god afslutning på dagen med en
avisomtale. Til gengæld fik vi en fin omtale i Pråsen 4/2016. Vi har ellers et udmærket samarbejde med
pressen i forbindelse med opstart af en sæson: Vi sender i god tid inden udlevering af medlemskort
en omtale af vores sæsonstart med deadlines, som bliver trykt både i Horsens Folkeblad og
gratisavisen Horsens-Posten.

Denne 25. sæson har igen haft både kendte og mindre kendte
filmtitler på programmet. Vores medlemmer kigger lige som de fleste efter de kendte titler,
titler som de måske har set i biografen tidligere eller streamet derhjemme. Titler som Kung Fu Panda
3 for de yngste eller Antboy 3 for de lidt ældre bliver modtaget positivt, selv om de er
gengangere, for nu skal filmen ses sammen med kammeraterne i Horsens Skolebio, og der er da ikke noget
bedre end en ordveksling som: ” Nu kommer det, hvor Po lærer de andre bjørne at slås”, eller: ”
Nu kommer det, hvor Loppen vinder over hende den nye skurk”. Børn elsker gentagelser, og lige
som vi voksne opdager de noget nyt i filmen, som de ikke bemærkede 1. gang.

I en filmklub skal vi naturligvis også præsentere vores
medlemmer for film, de ikke kender. Film vi i bestyrelsen måske har set til filmpræsentationer i
Dabuf-regi, film vi har set anmeldt eller film, som har nogle år på bagen, men stadig efter vores vurdering
kan give vores medlemmer en god filmoplevelse. I denne sæson har vi særligt for den ældste
gruppe vist nogle film, der er blevet særdeles godt modtaget, selv om de var totalt ukendte for
vores medlemmer. Det gælder en film som ”Fægteren”, hvor en gruppe elever i 50-ernes Estland
blomstrer op, da deres nye lærer gennem fægteundervisning skaber et helt specielt sammenhold. Selv
om filmen foregår i 50-erne og det historiske indhold ikke rigtig siger vores medlemmer noget
kan de sagtens følge den universelle grundtanke, hvor nærvær, sammenhold og vigtigheden af at
føle sig ”regnet for noget” er det centrale i filmen. ”Min lille søster” og ”x+y” blev også
taget rigtig godt imod.

Ind imellem kan vi have det problem at børnene efter vores
mening er for små til den pågældende film, for selv om vi skriver aldersanbefaling på er det jo børnene
selv, sammen med deres forældre, der sammensætter programmet. Det giver nogen gange lidt
løberi og hyppige toiletbesøg.

Vores medlemstal ligger stabilt på 1500 medlemmer.
Medlemstallet dækker 3 kategorier: Minibio for de 3-5 årige ( incl. en voksen) og A - og B- medlemmer,
som dækker 0.-8. klasse. 

Også i år er der en del forældre, der har tegnet et
medlemskab, hvilket vi kun finder positivt, da forældrene kan dele en filmoplevelse med deres børn og være
med til at vænne de lidt usikre børn til sociale aktiviteter. Vi møder forældre, der er
begejstrede for det arbejde vi gør, og det er jo dejligt.

Priserne på et medlemskab har været uændrede de sidste år.
Vi er godt klar over, at vi skal justere priserne efter prisniveauet i øvrigt, men i Horsens Kommune
har vi mange medlemmer for hvem beløbsstørrelsen er væsentlig. Vi skal huske på at Horsens
Skolebio er for alle, så derfor finder vi det rigtigt at holde prisen på et rimeligt niveau. Vi
modtager ikke noget tilskud fra Horsens Kommune, men pga vores stabile medlemstal har vi endnu ikke
fundet det nødvendigt at hæve prisen for et medlemskab.

Minibio, som henvender sig til de 3-5 årige børn og deres
voksne er efterhånden blevet kendt, nu den har været etableret i nogle år. Vi tror konceptet med en
moderat pris på 120 kr for 4 forestillinger er slået an. En filmoplevelse sammen med far
eller mor giver tryghed, samtidig med at det er lidt ”stort” at komme i en ”rigtig” biograf.

Vi har tidligere haft store problemer med alenlange køer,
inden den enkelte filmforevisning. Vi tror problemet er aftagende, fordi filmene bliver sat i gang
digitalt og derfor starter til aftalt tid. Vi opfordrer derfor stadig vores medlemmer til at komme i god
tid. At blive lukket ind i en mørk filmsal giver ikke de bedste muligheder for at finde en god
plads.

Vores samarbejde med Megascope er fortsat rigtig godt. Vi
taler med biografen inden programlægning for tidspunkter for forestillingerne og andet
af relevans. Inden sæsonstart udleverer vi medlemskort i biografen 3 aftener. Det er rigtig
hyggeligt at få medlemmerne og deres forældre i tale og hjælpe med at sammensætte et godt program. På disse
aftener er biografen altid imødekommende og giver udtryk for deres interesse i at få
sæsonen startet godt. Vi har i løbet af sæsonen løbende kontakt med biografen om
eventuelle justeringer og ellers i det hele taget en snak om, hvordan det går. Denne kontakt
foregår i en imødekommende og positiv tone, og vi føler os derfor meget velkomne. Vi har en aftale
om, at vi efter hver forestilling hjælper med oprydning og støvsugning. Der kan ofte være mange
popcorn og meget slikpapir at få væk inden næste ordinære forestilling, men sammen med biografens
personale er det gået godt. Også her møder vi positive kommentarer fra forældre, som sætter
pris på vores frivillige arbejde. En dag i denne sæson under oprydning lå der en havebuket på et af
sæderne. På sedlen stod ”Til dig, der rydder op”. Det er da opbakning!

Samarbejdet med Dabuf er fortsat fint. Vi får altid en fin
betjening, når vi henvender os på sekretariatet. Dabuf sender jævnligt reminder ud om diverse
arrangementer, vi har mulighed for at deltage i. Som et nyt tiltag har DaBuf arrangeret
Filmfagligt Fællesskab med forskellige emner på programmet. 2 fra bestyrelsen deltog i et arrangement om gys
i film i Galten Bio.Her blev problemstillinger og udfordringer om emnet præsenteret og
diskuteret. Vi fandt præsentationen skudt over målet for vores målgruppe, men tiltaget med at
mødes og diskutere filmklubemner finder vi relevant og ser frem til kommende og forhåbentlig mere
brugbare indput.

Tak til bestyrelsen for en vellykket sæson og en stor
indsats fra hver enkelt . Tak til Birgitte for hjælp med vagter og oprydning, og ikke mindst tak til vores
revisor for gennemgang og udfærdigelse af regnskabet.

Horsens Skolebio d. 31. maj 2017

Elisabeth O. Bruun,

Formand.

Seneste nyt

Sæson 2017-2018

Årsberetning for Horsens Skolebio 2016/2017

Vores jubilæumssæson – 25 år – er slut. Denne 25. sæson blev fejret med maner, idet vi d. 9.oktober inviterede medlemmerne til at se filmen Busters Verden. Ved uddelingen af medlemskor

Kontakt os

Anne-Mette Lund ml. kl.18-20 på tlf.: 40798942
Danske Bank reg.nr.1551 konto nr.5005730653
  Mail - klik på ikonet: