Horsens Skolebio
Næste film


 
kl. ( min.)Årsberetning for Horsens Skolebio 2019/2020

Denne 28. sæson vil vist komme til at gå over i Horsens Skolebios historie som den mestuforudsigelige sæson nogensinde. Sæsonen startede ellers som de foregående med god stemning og fulde biografsale. Pga tilskud fra Horsens Kommune har vi givet nedslag i abonnementsprisen, så medlemmerne i stedet for 150 kr har skullet betale 130 kr for 5 film. Vi har et medlemstal på 1800, som er en stigning i forhold til det foregående år.

Med indførelsen af flexbillet, som betyder at medlemmerne selv skal printe deres abonnementsbillet, kunne man ellers forestille sig, at det ville betyde medlemsnedgang. Vores medlemmer har været rigtig godt vant med at kunne hente medlemskort i biografen 3 aftener inden sæsonstart. Aftener, hvor det også har været muligt at ændre nogle forestillinger, hvis der har været flere ledige, og få bestilt et medlemskab, hvis det endnu ikke var gjort. Heldigvis har indførelsen af flexbillet ikke givet problemer ift. medlemstal. I alle mulige andre sammenhænge er forældrene vant til selv at skulle udprinte billetter, informationer og andet vedrørende deres børn og dem selv, så hvorfor ikke også i skolebioregi? Til gengæld har kassereren haft rigtig mange telefonopkald i forbindelse med bestilling på ny platform, men alt nyt skal lige hjælpes i gang, så mon ikke næste sæson bliver nemmere på den front? Vi havde håbet at kunne gøre brug af scannere i løbet af efteråret, men det lykkedes ikke, så vi har måttet tjekke det enkelte medlems udprintede medlemskort enten på telefon eller i fysisk form. Vi håber på at kunne scanne fra næste sæson.

Vores medlemstal på 1800 medlemmer dækker 4 kategorier: Minibio for de 3-5 årige ( incl. en voksen), A og B medlemmer, som dækker 0.-8. klasse samt maraton, som henvender sig til børn fra 11 år og opefter. Vores maraton er blevet programsat i brochuren for 1. gang, og det har været en succes. Sidste år fik vi bevilget 10.000 kr fra DUF til delvis dækning af udgifter til 2 maratonarrangementer i 2019. Det første arrangement i foråret var en fiasko med ganske få tilmeldte, hvilket sikkert skyldtes, at vi ikke havde annonceret arrangementet i brochuren, men udelukkende via flyers. Det andet arrangement blev annonceret i brochuren på lige fod med de andre filmomtaler, og det betød at ca. 60 børn fra 11 år meldte sig til det arrangement. Det fortæller os, hvor vigtigt det er at medlemmerne fra starten ved, hvilke tilbud vi har – og at 11+ gerne vil se 2 film i træk sammen med deres jævnaldrende. Positivt var det også, at der var mange drenge imellem, der havde en rigtig god aften sammen. Vi tror 2 maratonarrangementer i en sæson kan blive starten på en tradition.

Som jeg indledningsvis nævnte har denne sæson 28 været uforudsigelig. Pga corona-pandemien blev alle arrangementer lukket ned midt i marts. Vi fik derfor ikke mulighed for at vise sæsonens sidste 4 film, som var programsat til 17., 18.,20. april og 15., 16.,18, maj. Vi meddelte dette på vores hjemmeside, men da alt i vores samfund lukkede ned, var der ingen reaktion i den anledning. Kassereren har haft enkelte henvendelser, men udelukkende positive.Der har været en del korrespondance mellem Dabuf og de enkelte klubber vedrørende aflysning af film. Dabuf har henvendt sig til DUF vedr udsættelse af generalforsamlinger rundt omkring og vedrørende spørgsmålet om tilbagebetaling af penge til medlemmer, der ikke har fået set alle film i deres abonnement. DUF tilbageviser dette spørgsmål med den begrundelse, at medlemmerne har betalt for et abonnement og ikke for enkelte film. Vi har heller ikke haft en eneste, der har krævet penge retur, men nogle få forespørgler har vi haft. Da vi har forudbetalt filmleje til de forestillinger, vi ikke har kunnet vise, har vi fået krediteret beløbet til næste sæson. Dabuf har været meget hurtig til at melde ud til klubberne, når der har været vigtige informationer i forbindelse med corona, lige som der har været forespørgsel om eventuelle økonomiske problemer i den forbindelse. Ikke kun Dabuf har været vores behjælpsomme samarbejdspartner i specielt dette anderledes forår. Også til Megasope har vi forudbetalt penge, nemlig salslejen til de 6 forestillinger, vi ikke har kunnet vise. Her har vi fået krediteret salslejen til næste sæson. Megascope har både her under coronaen og i hverdagen generelt været en yderst positiv samarbejdspartner med interesse for, at vi sammen får tingene til at fungere på bedste mulig måde.

Vi havde meldt os til filmgennemsyn i foråret, som blev aflyst pga corona. Vi har som sædvanligt detaget i den årlige Berlinale, som i år fandt sted en uge senere, nemlig fra slutningen af uge 8. Hele bestyrelsen var afsted, og vi havde denne gang fået billetter til alle de børnefilm, vi hjemmefra havde ønsket. Det betød at vi ikke behøvede at stå i kø efter billetter – rigtig dejligt. Det var som sædvanligt en berigende tur, hvor vi foruden at få snakket en masse indbyrdes i bestyrelsen også fik snakket med andre danske filmklubber og Dabufs repræsentant dels i biograferne rundt omkring dels på hotellet.

Landsseminaret skulle have været d. 24.-26. april, men pga corona er det blevet udskudt til 21.-23. august. Horsens Skolebio bidrager med 10.000 kr til dækning af Pråsprisen. Det skyldes at DUFs bidrag til Dabuf er blevet reduceret, fordi nogle klubber ikke har meldt rigtigt ind i forbindelse med medlemsopgørelse. DUF har derfor set sig nødsaget til at reducere i tilskuddet til Dabuf, hvilket har haft store økonomiske konsekvenser for Dabuf. Dabuf har henvendt sig til klubberne om eventuelle bidrag, for at mindske deres udgifter, og Horsens Skolebio har derfor tilbudt at sponsorere Pråsprisen.

Vi søger igen om økonomisk støtte hos Horsens Kommune. Sidste år modtog vi 50.000.

Tak til bestyrelsen for denne sæson og en stor indsats fra hver enkelt. Tak til vores revisor for gennemgang og udfærdigelse af regnskab og til hjælp i det hele taget.

Horsens Skolebio d. 2. juni 2020

Elisabeth O. Bruun

Formand.


Seneste nyt


Årsberetning for Horsens Skolebio 2019/2020

Denne 28. sæson vil vist komme til at gå over i Horsens Skolebios historie som den mestuforudsigelige sæson nogensinde. Sæsonen startede ellers som de foregående med god stemning og fulde biografsa

Kontakt os

Anne-Mette Lund ml. kl.18-20 på tlf.: 40798942

  Mail - klik på ikonet:

 

Læs her om Horsens Skolebio og Persondataforordningen (åbner i et nyt vindue)