Horsens Skolebio
Næste film

PINOCCHIO (dansk tale)
Fredag  25-02-2022
kl. 16.00 (119 min.)

Menu: 2 1/2 l popcorn & 0,4 l sodavand

Menu til 5 film kr.195,-Spar 50 kr. ved dette tilbud. Ubrugte kuponer fra sidste sæson gælder selvfølgelig stadig. 

Link til bestilling: https://www.gavebudet.dk/skolebio.aspx?key=6a6ac77cff977c93a73fb9e9a1d8e0df&giftcardid=470 

Årsberetning for Horsens Skolebio 2020-2021|

Pga covidl9 pandemien har denne 29. sæson været meget anderledes end de tidligere sæsoner.
Sidste sæson var vi alle også berørt af corona, men vi havde håbet at vi denne sæson kunne have et næsten normalt forløb. I foråret bookede vi film og lavede program med de restriktioner, der på det tidspunkt var
udstukket, da vi både globalt og lokalt stadig var midt i en pandemi.Det betød, at vi for at kunne overholde afstandskravene var nødt til at booke 2 biografsale pr forestilling, så vi kunne tilbyde flest mulige pladser. Ligeledes var vi nødt til at følge børn og betalende forældre ind fra hovedindgangen og videre gennem sliksalg til biografsalen. Vi fik en aftale med Megascope om at sætte reklamefilm på 20 min inden filmstart for at ventetiden kunne udfyldes. Når børnene havde fået en plads måtte de nemlig ikke forlade den, så der var mange ting, der skulle tages højde for.
Grundet pandemien har vi haft medlemsnedgang fra 1793 medlemmer i sæson 2019-2020 ti 1270 medlemmer i denne sæson, en nedgang på ca. 25%. En forventelig nedgang, som vi kun kan håbe ændrer sig næste sæson.
Da sæsonstarten kom i slutningen af september var coronasituationen blevet forværret, hvilket bl.a. betød restriktioner omkring forsamlingsforbuddet. Vi var derfor rigtig spændte på, hvordan
sæsonstarten ville være, men vi syntes vi var rigtig godt forberedte, og vi havde et fint møde med Charlotte fra Megascope, hvor vi gennemgik alle "faldgruber", så vi kunne overholde alle retningslinier. Birgitte havde skaffet mange hjælpere, så vi kunne være mindst 10 personer ved hver forestilling.
Op til sæsonstart havde vi fået mange henvendelser fra forældre, som ville vide om vi havde styr på det, hvilket vi kunne sige ja til, men samtidig understrege, at det var op til forældrene at afgøre, om deres børn skulle i skolebio eller ej. Den 24. september var der en artikel i Horsens Folkeblad, som omhandlede en mors synspunkt om det katastrofale i at starte vores sæson, idet hun betvivlede, at vi
ville være i stand til at overholde retningslinierne. P4 Østjylland lavede et interview med undertegnede næste morgen som opfølgning på avisartiklen, samme dag som vi havde vores sæsonstart. Heldigvis gik sæsonstarten rigtig godt.Både forældre og børn var rigtig positive, og især børnene klarede alle ændringerne rigtig fint. Horsens Folkeblad lavede en opfølgende artikel, hvor vores sæsonstart blev positvt omtalt. Kritikken blev på denne måde gjort til skamme,og vi kunne fortsætte vores sæson, godt nok med færre medlemmer men med uproblematisk afvikling.
Glæden blev desværre kort, for 23. november var sidste forestillingsdag i denne sæson, da regeringen herefter lukkede alle aktiviteter og altså også vores filmklub. Først i maj måned er der blevet lukket op igen for kulturelle aktiviteter, men da vi efter planen skulle have sidste forstilling mandag d. 12. april har vi ikke kunnet genoptage sæsonen. Marianne har løbende orienteret vores medlemmer om situationen, og vi har i den forbindelse orienteret om kontingentnedsættelse næste sæson som kompensation for aflysningerne.
Vi har været i tæt kontakt med DaBuf undervejs og vi er løbende blevet orienteret om mulighed for at søge DUF-midler (Dansk Ungdoms Fællesråd), og hvordan vi har skullet forholde os til krav om evt. refundering af kontingent til vores medlemmer. Da vi har skrevet i programmet, at kontingent ikke kan refunderes har vi kun haft enkelte henvendelser desangående.
Vi søgte i efteråret 2020 DUFs covid-l9 nødpulje. Kassereren udarbejdede et budget, som viste de budgetmæssige følger af coronasituationen: Medlemsnedgang samt udgift.er i forbindelse med film og sal under nedlukning. Budgettet viste en budgetmæssig manko pil -68.670,00 kr. Dette beløb søgte vi DUFs nødpulje om, og 5. november fik vi så beskeden om, at vi havde fået bevilget hele beløbet. Det var en rigtig dejlig besked, som betød, at vi kunne se positivt på fremtiden trods økonomisk nedgang. Fra Horsens Kommune har vi også fået bevilget 50.000 kr.
De aktiviteter vi plejer at deltage i i forbindelse med filmarbejde er alle blevet aflyst eller udsat.
Begge filmgennemsyn blev aflyst. Filmfestival i Berlin blev aflyst i sin nuværende form og i stedet lavet til flere mindre arrangementer sommeren 2021. Landsseminaret, som plejer atvære i april er
blevet udsat til 25.-27 . juni 2021. Vi håber og tror, at de forskellige aktiviteter kommer i gang igen i 21-22 - vi er klar.
Tak til bestyrelsen og hjælperne for denne sæson. Selv om der ikke har været mange biografvagter at passe, har hver især stået klar, så forberedelsen og afviklingen af de få forestillinger vi har kunnet
tilbyde er foregået på bedste vis.
Tak til vores revisor for gennemgang af regnskab og til hjælp i forbindelse med ansøgning af midlerfra DUF og Horsens Kommune.

Lisbeth O. Bruhn

Seneste nyt

Menu: 2 1/2 l popcorn & 0,4 l sodavand

Menu til 5 film kr.195,-Spar 50 kr. ved dette tilbud. Ubrugte kuponer fra sidste sæson gælder selvfølgelig stadig. 

Link til bestilling: https://www

Kontakt os

Anne-Mette Lund ml. kl.18-20 på tlf.: 40798942

  Mail - klik på ikonet:

 

Læs her om Horsens Skolebio og Persondataforordningen (åbner i et nyt vindue)